Vårt företag

Företaget arbetar med projektering, anläggning och skötsel av trädgårdar och utemiljö. Detta omfattar allt från stadens parker och torg till den lilla trädgården. Deras specialitet är företagsmiljöer, bostadsgårdar och exklusiva trädgårdar.

Främsta styrkan?
Deras främsta styrka är att de besitter kompetens från den första idén (skissen) över anläggandet och färdigställandet till det inte minst viktiga skötsel och utvecklingsstadiet. Genom deras yrkeskunskap inom både landskaps/trädgårdsarkitektur och trädgårdsanläggning ges ovanligt goda förutsättningar att hjälpa kunden att uppnå överensstämmelse mellan en vision och verkligheten. Drömmar kan bli realitet när företaget tillsammans strävar efter att skapa vacker och funktionell utemiljö.

Vad och var!
Åtagandena består huvudsakligen av totalåtaganden (dvs de både ritar och bygger) inom verksamhetsfältet, men ibland också fristående konsultuppdrag och entreprenader. De arbetar mesta i södra och sydöstra Skåne vad gäller skötsel- och anläggningssidan. Ritningsuppdragen har däremot inte samma geografiska begränsningar utan de handlägger uppdrag även i andra delar av regionen.

Deras utgångspunkt och målet…
Allt sedan Trädgårdstjänst grundades 1964, har målsättningen varit att på affärsmässig grund propagera för trädgårdens och utemiljöns betydelse för oss människor. Bästa sättet att göra det är att skapa goda exempel i praktisk handling och utförande.

I det dagliga arbetet anstränger de sig för att prestera det bästa de förmår med hänsyn tagen till rådande omständigheter. Kunden skall ges rätt kvalitet vilket bäst kan mätas i antalet nöjda kunder. Då är ett professionellt agerande ett måste. Flexibilitet i tanke och organisation gör att de snabbt kan bemöta svårigheter som uppstår under arbetets gång. Problem ser de som möjligheter till spännande estetiska, ekonomiska och tekniska lösningar.

Ett kvalitetsmedvetande företag!
Kvalitetsarbetet (numera FR 2000 anpassat till oss) i företaget har under många år bedrivits på ett tillfredsställande sätt och de har kunnat säkerställa kundens förväntningar på deras åtaganden. Detta har de gjort genom ett gediget yrkeskunnande, ansvarskännande medarbetare, samverkan och samråd med andra seriösa företag och goda relationer till deras beställare.

Trädgårdstjänst strävar efter att utföra uppdrag så att deras uppdragsgivares, samhällets och deras egna högt ställda krav på kvalitet uppfylls. Den tidsram som överenskommit skall följas, och deras kunder skall aldrig drabbas av extra kostnader p.g.a. deras sätt att sköta uppdraget. Företaget möter således deras kunder på rättvisa villkor.

Som medlemsföretag i branschorganisationerna Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund STAF och Landskapsarkitekternas Riksförbund LAR försöker de medverka till utvecklingen inom trädgårdsbranschen.