Arkitektur

Deras ambition är att erbjuda helhetslösningar i trädgård och utemiljö. Därför vill de vara med redan på idéstadiet och bidra med deras kunskaper. Deras landskapsarkitekt kan ge dig den hjälp som behövs.

Omfattning
Verksamheten omfattar allt från staden parker och torg till den lilla trädgården. Idéskisser, gestaltningsförslag, växtdesign, markbeskrivningar och skötselplaner är några exempel på områden där de är skickliga. Deras erfarenhet visar att sköna trädgårdar och utemiljö har bäst förutsättningar att förverkligas då en väl genomtänkt plan ligger till grund för byggandet.

Hur arbetar vi?
Professionell rithjälp innebär att platsens problem och möjligheter genomlyses med skisser i samråd med kunden. Företaget hjälper dig att analysera dina behov och ger dig nya idéer och uppslag. I dialog kan de tillsammans formulera de krav som ger bästa möjliga lösningar. De är därför inte bara någon som ritar upp ett förslag, utan fungerar som en diskussionspartner med vilken du kan resonera dig fram till den lösning som bäst svarar mot dina behov och önskningar.

Då krävs en del av dig som kund, men det engagemanget får du betalning för genom att du uppnår ett slutresultat som du kan känna glädje och stolthet över.

Dyrt och exklusivt?
Ofta får de frågan; ”Blir det inte dyrt att anlita en arkitekt?” Kostnaden för arkitektarbetet är mycket liten i förhållande till projektets totalkostnad men har en avgörande betydelse för ett bra slutresultat. Ett omsorgsfullt arkitektarbete kan spara pengar i senare skeden. Du får något som fungerar och håller även i det långa loppet. Deras kunder uppfattar det som de får mer för pengarna då de designat trädgården på papper innan förverkligandet än de annars skulle fått.

Det gäller alltså att spara på rätt saker och vara särskilt omsorgsfull i det skede där de samlade kostnaderna låter sig påverkas. Det är i det tidiga skedet, när arkitekten kommer in i bilden, som de långsiktiga kostnaderna kan påverkas. När anläggandet sedan väl är igång är kostnaderna svårare att påverka.

Framförallt!
Sammantaget ger deras arbetssätt goda förutsättningar att skapa vackra och funktionella miljöer. De skapar utemiljö som ger större upplevelser än det vanliga.

Kontakta dem…
Vänd dig till företaget för idéer och kreativt samarbete!