Anlita ett ventilationsföretag i Stockholm

Ventilationsföretag i Stockholm arbetar ofta med att hitta rätt lösningar för lokaler där det vistas många personer. Det kan vara kontor, butiker eller flerfamiljshus. Även privatpersoner som bor i enfamiljshus kan behöva se över sin ventilation ibland.

Vid nybyggen av kommersiella fastigheter som privatbostäder finns det högt ställda krav på bra och säker ventilation. Vid planering av byggprojekt i Stockholm anlitas då ventilationsföretag för att ta fram de mest effektiva lösningarna.

Ventilationsföretag med erfarenhet i Stockholm

Mycket tid spenderas inomhus, först på arbetsplatsen och sedan i hemmet. Därför är god ventilation viktig. Det kan vara avgörande ventilationsföretag Stockholm som gör skillnad. God ventilation är en förutsättning för en bra hälsa, du kommer också känna dig piggare även efter en lång dag på arbetet.

Är ventilationen bristfällig på arbetsplatsen är det bra att prata med din närmsta chef, det går även att prata med skyddsombudet. Du ska inte heller behöva ha en dragig miljö och det finns speciella föreskrifter som Arbetsmiljöverket tagit fram. Där kan du läsa om vilka krav du kan ställa på din arbetsgivare.

Det gäller även för hyresvärdar och fastighetsägare som har ansvar för lokalerna. Bra luft är inte något du ska kompromissa om. I Stockholm finns det många bra ventilationsföretag som kan hjälp er med mätningar.

Vad säger lagen?

Det finns olika punkter som rör inomhusmiljön och kraven kan ändras. Därför är det bra att läsa på vad som gäller i olika fall. En del rör arbetsmiljölagen andra regler kan röra arbetsplatsens utformning. Det ska även finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete där ventilation utgör en del.

När det gäller bostadsrätter och hyresrätter finns det andra regler. Det går att ställa krav på exempelvis styrelsen eller hyresvärden. Hyr du din bostad kan du först prata med din hyresvärd om luften inomhus inte är tillräckligt bra. Hjälper inte det kan du alltid prata vidare med Hyresgästföreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *